HN PROJECT
BOUWKUNST 1900 - 1940

Jugendstil Art Nouveau en Art Deco:
Expertise bij stijlzuiver restaureren van bouwkunst 1900 - 1940.
Advies en bemiddeling, begeleiding en coördinatie en uitvoering bij bouw- en installatieprojecten voor bedrijven en particulieren.
Samenwerking met restauratiearchitecten, bedrijven en instellingen betrokken bij monumentenzorg.
Gespecialiseerd in restauratie van vloer-, wand- en gevelbetegelingen.
Werkzaamheden bestaan onder meer uit:
· Bouwhistorisch onderzoek
· Documenteren van toegepaste bouwmaterialen
· Reconstructie van oorspronkelijke details
· Toepassen en integreren van antieke bouwmaterialen
· Advisering over stijlzuivere ornamentiek en decoratiemotieven
· Conserveren en restaureren van monumenten

Het bouw- en adviesbureau HN project wordt geleid door Henk Nijenhuis.
Met als basis Facilitair Management, specialisaties huisvesting, gebouwbeheer en bedrijfskunde, wordt nauwlettend gekeken naar praktische zaken betrekking hebbende op de exploitatie, onderhoud en bruikbaarheid van monumentale gebouwen.

HN project coördineert en voorziet in de vraag naar specialistische kennis bij restauratie van jonge monumenten, in het bijzonder restauratie van tegels en bouwceramiek.
Met behulp van speciale diamantzaagtechnieken worden alle soorten wand- en vloertegels, mozaïeken, tegeltableaus, bouwceramische elementen schadevrij verwijderd uit gebouwen en gevels. In het volledige proces van conserveren, herstellen en herplaatsen in situ, dat hier op volgt, worden maatwerk oplossingen geboden.
Jarenlange ervaring heeft geresulteerd in behoud en herstel van vele unieke betegelingen die in eerste instantie als verloren werden beschouwd.

De expertise van HN project is gebaseerd op een grote kennis van historische bouwmaterialen, gecombineerd met een grote praktische kennis van bouwkunde en installatietechniek.
De bijzondere belangstelling voor, en de grote kennis van de bouwstijlen Art Nouveau en Art Deco, dragen bij aan stijlzuiver restaureren en reconstrueren van bijzondere details.
HN project beschikt over een grote verzameling van oorspronkelijke handelscatalogi van bouwmaterialen, alsmede een enorme verzameling wand- en vloertegels uit deze periode. Deze verzameling is van groot belang bij het goed documenteren van deze bouwmaterialen. De zeer goede bekendheid met het circuit van handel in historische bouwmaterialen, resulteert vaak in toepassingen met oorspronkelijk materiaal.
Henk Nijenhuis heeft een bijdrage geleverd aan de publicatie van Monumenten en Landschappen uit 1996: De Belgische Art Nouveau en Art Deco wandtegels, 1880-1940.
Hieronder volgen enkele relevante projecten met het accent op tegels en bouwceramiek welke recentelijk werden uitgevoerd:


- Schadevrij demonteren van tegeltableaus uit de gevel, gevolgd door restauratie van gevel en herplaatsing van gereconstrueerde tegeltableaus, in opdracht van de Rotterdamse Volksuniversiteit, Heemraadsingel 277, Rotterdam.

 
 

 

 

 

   
- Het schadevrij demonteren van een als verloren gewaand tegeltableau aan de Zeedijk 27, Blankenberge, in opdracht van de dienst Stedenbouw, Blankenberge.
 

 

 

- Het schadevrij demonteren van het topgeveltableau in de gevel aan de Weststraat 119-122, Blankenberge, in opdracht van de dienst Stedenbouw, Blankenberge

 
 
   

 

- Het schadevrij demonteren van een slagerij-tegeltableau en monteren op drager, Nekkerspoel 31, Mechelen , in opdracht van een particulier

   
   
 - Demontage van volledig betegeld winkelinterieur, Emmakade, Leeuwarden.
 

 

- Demontage 7-tal tegeltableaus uit slagerij-interieur, Grote Marktstraat, Den Haag

   

 

 - Demontage van volledige portiekbetegeling in Art Nouveau, Dieverstraat, Zwolle

 

- Restauratie wandbetegelingen en plafond voormalige slagerij-inrichting, Prinsestraat 114, Den Haag.

 
   
 - Restauratie en herinrichting tegeltoepassingen gebouw Van Uden, Veerhaven, Rotterdam
 
 - Materiaaltechnisch onderzoek tegeltoepassingen Zwembad Veldstraat, Antwerpen
 - Plan van aanpak restauratie tegelbekleding klokkentoren Beurs-WTC, Rotterdam
 - Restauratie en reconstructie van diverse wandbetegelingen, traditioneel uitgevoerd met oorspronkelijke materialen, in Jugendstil en Art Deco.